wtorek, 21 marzec 2023 10:21

Halvetic – jak go stosować?

ochrona roślin ochrona roślin mat.prasowe

Halvetic jest wysoce skutecznym i niezwykle szeroko stosowanym środkiem ochrony roślin. Jego działanie opiera się organicznym związku chemicznym, jakim jest glifosat. Dzięki odpowiedniej technologii zużywa się go nawet do 50% mniej niż w innych preparatach. Pozwala to ograniczyć negatywne skutki stosowania herbicydów. Czyni to Halvetic jednym z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych środków chwastobójczych. Jak odpowiednio go zastosować?

 

Halvetic – stosowanie

Halvetic jest przeznaczony do stosowania nalistnego. Zwalcza wiele chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Może być używany w sadach jabłoniowych i gruszowych, na polach uprawnych, a także na terenach nieużytkowanych rolniczo (między innymi na terenach przemysłowych, chodnikach, torowiskach). Środek jest koncentratem – należy go więc rozcieńczyć z wodą. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom jest to niezwykle proste. Należy to zrobić bezpośrednio przed planowanym opryskiem.

Przed otwarciem należy wstrząsnąć opakowaniem w celu pozbycia się ewentualnych osadów. Pustą butelkę trzeba przepłukać 3 razy. Popłuczyny można wlać do pojemnika opryskiwacza. Halvetic najlepiej sprawdzi się przy użyciu samobieżnych opryskiwaczy polowych lub też ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Dopuszcza się możliwość zastosowania opryskiwaczy plecakowych, zaleca się jednak wtedy użycie maksymalnie 2 l preparatu na 100 l wody.

Halvetic – dawkowanie

Dawkę preparatu należy dobrać do wrażliwości chwastów występujących w danym miejscu. W przypadku występowania wielu gatunków należy wybrać dawkę odpowiednią dla roślin najbardziej odpornych. Dla chwastów wrażliwych (np. fiołek pospolity, chwastnica jednostronna) oraz średnio wrażliwych (np. tobołki polne, wyczyniać pospolity) zaleca się stosowanie 1,5-3 l/ha. Dla chwastów wysoce odpornych (np. koniczyna polna, pięciornik gęsi) odpowiednia racja to 4-6 l/ha. Zalecana ilość wody to 100-300 l/ha. Im mniejsza ilość wody zostanie użyta do rozcieńczenia Halvetic, tym bardziej skuteczny będzie roztwór.

Halvetic – ważne informacje dotyczące stosowania

Preparat Halvetic nie powinien być stosowany w parkach, ogrodach publicznych ani wokół terenów rekreacyjnych, sportowych, szkolnych/przedszkolnych i placówek opieki zdrowotnej. Pola uprawne najlepiej opryskiwać środkiem Halvetic po zbiorach. W innym wypadku trzeba odczekać co najmniej 2-5 dni przed siewem/sadzeniem. 2 dni w przypadku chwastów rocznych, 5 - chwastów  wieloletnich. Po zastosowaniu Halvetic na polu można siać wszystkie rośliny. W przypadku sadów należy jedynie wstrzymać się ze zbiorem – do 7 dni po zastosowaniu środka. Natomiast na polach kukurydzy zaleca się oprysk po siewie, ale przed wschodami kukurydzy.

Żółknięcie i więdniecie roślin, można zauważyć już po 7 dniach od zastosowania. Ich obumarcie następuje jednak po 2/4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza może przyspieszyć proces zamierania roślin. Halvetic nie powinien być stosowany na godzinę przed deszczem, na rośliny mokre, a także przy silnym wietrze. Zmniejsza to skuteczność środka i stwarza ryzyko roznoszenia się roztworu. Nie zaleca się również stosowania produktu na piaszczystych, lekkich glebach.