środa, 15 maj 2024 22:17

Dorośli z trudnym dzieciństwem nie otrzymują wystarczającej opieki psychicznej

Niewystarczający poziom opieki psychicznej Niewystarczający poziom opieki psychicznej fot: unsplash

Nowe badanie przeprowadzone przez UCLA Center for Health Policy Research wykazało, że dorośli, którzy doświadczyli trudnego dzieciństwa, nie otrzymują wystarczającej opieki psychicznej.

  1. Jakie negatywne doświadczenia z dzieciństwa mogą wpływać na zdrowie psychiczne dorosłych?
  2. Jakie są wnioski badania UCLA Center for Health Policy Research dotyczące opieki psychicznej w Kalifornii?
  3. Jakie grupy demograficzne najbardziej odczuwają brak opieki psychicznej związanej z trudnym dzieciństwem?
  4. Jakie pozytywne doświadczenia z dzieciństwa mogą przeciwdziałać skutkom niekorzystnych doświadczeń?
  5. Jakie rekomendacje zawiera raport dotyczący badań przesiewowych pod kątem ACEs w Kalifornii?

Trudne doświadczenia z dzieciństwa a zdrowie psychiczne

Według badania, 20% dorosłych Kalifornijczyków zgłosiło, że miało cztery lub więcej niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa (ACEs), takich jak przemoc fizyczna, emocjonalna czy seksualna, zaniedbanie, problemy w rodzinie, w tym przemoc domowa, rozwód, separacja rodziców czy życie z osobą mającą problemy z prawem, chorobą psychiczną lub uzależnieniem. Prawie 40% z tej grupy zgłosiło, że w ostatnim roku nie otrzymało potrzebnej opieki psychicznej.

Badanie, wykorzystujące dane z 2022 California Health Interview Survey, zauważa, że ACEs mogą zakłócać zdrowy rozwój mózgu i zmieniać sposób, w jaki ciało reaguje na przyszłe stresujące sytuacje. Zapobieganie ACEs może zmniejszyć ryzyko poważnych chorób, takich jak depresja i choroby sercowo-naczyniowe, problemy społeczno-ekonomiczne, jak bezrobocie, oraz niezdrowe zachowania, jak nadmierne picie i palenie.

Analiza danych demograficznych

Wśród dorosłych, którzy doświadczyli co najmniej jednego ACE, 47,9% osób w wieku 18-35 lat zgłosiło, że w ostatnim roku miało niezaspokojone potrzeby zdrowia psychicznego, w porównaniu do 21,4% dorosłych w wieku 65 lat i starszych. Ponadto, 70% dorosłych z Hawajów i wysp Pacyfiku zgłosiło, że miało jedno do trzech ACEs, co stanowi najwyższy odsetek wśród wszystkich grup rasowych lub etnicznych.

"To badanie pomaga nam lepiej zrozumieć, jak nasze dzieciństwo kształtuje dorosłych, którymi się stajemy, w szczególności nasze zdrowie psychiczne," - Sean Tan, starszy analityk administracji publicznej w UCLA Center for Health Policy Research i główny autor badania

Większe odsetki dorosłych, którzy identyfikują się jako Indianie amerykańscy lub rdzenni mieszkańcy Alaski (36,8%), wielorasowi (27,3%), czarni lub Afroamerykanie (25,9%) lub Latynosi (24,2%) zgłosiły, że miały cztery lub więcej ACEs w porównaniu do wszystkich dorosłych (20,1%).

Pozytywne doświadczenia z dzieciństwa

Pozytywne doświadczenia z dzieciństwa mogą działać jako przeciwwaga dla niekorzystnych doświadczeń. Te pozytywne doświadczenia obejmują poczucie bezpieczeństwa w domu, wsparcie rodziny w trudnych chwilach oraz poczucie przynależności w szkole średniej. Niemal dwie trzecie dorosłych w wieku 65 lat i starszych zgłosiło, że miało cztery lub więcej pozytywnych doświadczeń z dzieciństwa, w porównaniu do 52,6% dorosłych w wieku 18-35 lat i 54,5% dorosłych w wieku 36-49 lat. Ponadto, 10,8% dorosłych stwierdziło, że nie miało żadnych pozytywnych doświadczeń z dzieciństwa.

Zalecenia dotyczące ACEs

W 2021 roku kalifornijskie prawo nakazało ubezpieczycielom zdrowotnym refundację badań przesiewowych pod kątem ACEs u dzieci i dorosłych. Raport zaleca rozszerzenie wymogów szkoleniowych dotyczących przesiewu ACEs nie tylko dla dostawców szukających zwrotu kosztów Medi-Cal, ale dla wszystkich płatników ubezpieczeń. Tan stwierdził, że to promowałoby powszechne przyjęcie i utrzymanie procedur przesiewowych i interwencyjnych ACEs.

Ponadto, raport zaleca, aby stan rozwijał nowe kampanie świadomościowe, aby zwiększyć liczbę badań przesiewowych pod kątem ACEs, zwłaszcza dla populacji ubezpieczonych przez Medi-Cal. Procent odbiorców Medi-Cal, którzy mieli badania przesiewowe ACEs w poszczególnych hrabstwach, wynosił od 0,2% (hrabstwo Colusa) do 39,6% (hrabstwo Orange) wśród dzieci i młodych dorosłych do 20 roku życia.

"Ponieważ Medi-Cal obsługuje gospodarstwa domowe o niskich dochodach w Kalifornii, stan musi zapewnić, że najbardziej potrzebujący Kalifornijczycy mają dostęp do tego rodzaju opieki, chodzi o równość zdrowotną." - Sean Tan

Raport pochwalił inicjatywę ACEs Aware, która dąży do zwiększenia świadomości na temat wpływu niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa i toksycznego stresu na zdrowie długoterminowe.

3 maja stan ogłosił nową kampanię Live Beyond, która ma na celu zwiększenie wiedzy na temat nauki o potencjalnych skutkach ACEs, budowanie umiejętności za pomocą dostępnych narzędzi i zasobów, które dostarczają kroków do leczenia i zarządzania stresem oraz zapobieganie powtarzaniu się ACEs w przyszłych pokoleniach.

"Chociaż społeczeństwo poczyniło postępy w destygmatyzacji dyskusji na temat zdrowia psychicznego i włączeniu opieki zdrowia psychicznego do naszej definicji 'opieki zdrowotnej', nasze badanie pokazuje, że wciąż mamy długą drogę do przebycia w zakresie świadczenia usług i leczenia," - Sean Tan

 

Źródło: MedicalXpress