piątek, 05 lipiec 2024 21:14

WHO: Talk może być rakotwórczy

Klasyfikacja talku przez WHO Klasyfikacja talku przez WHO fot: pexels

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w piątek, że talk został sklasyfikowany jako "prawdopodobnie rakotwórczy" dla ludzi. Jednakże zewnętrzny ekspert ostrzegł przed błędną interpretacją tego ogłoszenia jako dowodu na bezpośrednią przyczynę raka.

  1. Na jakiej podstawie WHO sklasyfikowała talk jako "prawdopodobnie rakotwórczy"?
  2. Jakie są główne dowody na związek talku z rakiem jajnika?
  3. Jakie ostrzeżenia przed interpretacją wyników badań wyraził Kevin McConway?
  4. Dlaczego Johnson & Johnson zgodził się na ugodę dotyczącą swoich produktów na bazie talku?
  5. Jakie inne substancje zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze przez IARC w tym samym ogłoszeniu?

Dowody i klasyfikacja talku

Decyzja WHO opiera się na "ograniczonych dowodach", że talk może powodować raka jajnika u ludzi, "wystarczających dowodach" na jego związek z rakiem u szczurów oraz "silnych dowodach mechanistycznych", że wykazuje oznaki rakotwórczości w komórkach ludzkich. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) WHO poinformowała, że większość ludzi jest narażona na talk w formie pudru dla niemowląt lub kosmetyków. Największe narażenie występuje jednak podczas wydobycia, przetwarzania lub produkcji produktów zawierających talk.

Badania nad rakiem jajnika

Agencja stwierdziła, że liczne badania konsekwentnie wykazywały wzrost wskaźnika raka jajnika u kobiet, które używają talku na genitaliach. Jednak nie wykluczono, że talk w niektórych badaniach mógł być zanieczyszczony azbestem, który jest rakotwórczy. Według IARC, "przyczynowa rola talku nie mogła zostać w pełni ustalona".

Ostrzeżenia ekspertów

Kevin McConway, statystyk z Open University w Wielkiej Brytanii, niezaangażowany w badania, ostrzegł, że najoczywistsza interpretacja oceny IARC jest w rzeczywistości myląca. Agencja dąży jedynie do odpowiedzi na pytanie, czy substancja ma potencjał wywoływania raka w określonych warunkach, które IARC nie precyzuje. Ponieważ badania były obserwacyjne i nie mogły udowodnić przyczynowości, "nie ma jednoznacznego dowodu, że używanie talku powoduje zwiększone ryzyko raka".

Kontekst prawny i badawczy

Ogłoszenie WHO pojawiło się zaledwie kilka tygodni po tym, jak gigant farmaceutyczny i kosmetyczny Johnson & Johnson zgodził się zapłacić 700 milionów dolarów, aby uregulować zarzuty dotyczące wprowadzenia klientów w błąd co do bezpieczeństwa swoich produktów na bazie talku. Johnson & Johnson nie przyznał się do żadnych wykroczeń, mimo że wycofał produkt z rynku północnoamerykańskiego w 2020 roku. Podsumowanie badań opublikowane w 2020 roku, obejmujące 250 tysięcy kobiet w Stanach Zjednoczonych, nie wykazało statystycznego związku między używaniem talku na genitaliach a ryzykiem raka jajnika.

Inne substancje sklasyfikowane przez IARC

Również w piątek IARC sklasyfikowała akrylonitryl, związek chemiczny używany do produkcji polimerów, jako "rakotwórczy dla ludzi", najwyższy poziom ostrzeżenia. Agencja powołała się na "wystarczające dowody" łączące akrylonitryl z rakiem płuc. Polimery produkowane z akrylonitrylu są używane w wielu produktach konsumenckich, od włókien w odzieży po dywany, plastiki i inne wyroby.

WHO ostrzega przed potencjalnym ryzykiem związanym z używaniem talku, szczególnie w kontekście jego potencjalnych właściwości rakotwórczych. Mimo że istnieją ograniczone dowody na jego bezpośrednią rakotwórczość, konieczne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć jego wpływ na zdrowie ludzi.

 

Źródło: MedicalXpress